T.K.B. SHIPPING A/S
VAT · DK21426695

T.K.B. SHIPPING A/S

VAT · DK21426695
1998
Stiftet
10
Ansatte
JAN 2021DES 2021
Konsernregnskap
Firmaets årsregnskab
Likviditetsgrad
370%
Veldig god
Avkastningsgrad
69%
Veldig god
Soliditetsgraden
73%
Veldig god
Nøkkeltall
2021
2020
2019
2018
2017
Likviditetsgrad370%231%204%207%138%
Avkastningsgrad69%11%9%31%2%
Soliditetsgraden73%34%27%52%27%
Beløp i USD 1 000
Bruttomargin
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløp i USD 1 000
Årets resultat
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløp i USD 1 000
Resultatregnskap
2021
2020
2019
2018
2017
Omsetning-----
Bruttomargin29.7893.0372.8627.2771.900
Primærresultat27.5541.4821.5295.355183
Netto finansposter-69-4-152-17-29
Resultat før skatt27.4851.4791.3785.338154
Årets resultat25.6631.1601.0695.091449
Beløp i USD 1 000
Totale aktiver
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløp i USD 1 000
Egenkapital
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløp i USD 1 000
Aktiva
2021
2020
2019
2018
2017
Immaterielle anleggsaktiva-----
Varige driftsmidler204161--
Finansielle anleggsaktiva-----
Anleggsaktiver totalt204161--
Omsetningsaktiva39.89012.93016.17617.1327.762
Totale aktiver39.91012.97116.23717.1327.762
Beløp i USD 1 000
Egenkapital
2021
2020
2019
2018
2017
Egenkapital29.1354.4724.3138.8432.119
Langsiktig gjeld02.9003.9940-
Kortsiktig gjeld10.7755.5997.9308.2895.643
Passiver i alt39.91012.97116.23717.1327.762
Regnskapsperiode
2021
2020
2019
2018
2017
Startdato01-01-202101-01-202001-01-201901-01-201801-07-2016
Sluttdato31-12-202131-12-202031-12-201931-12-201830-06-2017